26.01.2023
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Zapraszamy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa dnia 7 lutego 2023 roku.

Ze szczegółami prosimy o zapoznanie się w załączonym zarządzeniu.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty