11.12.2018
Agnieszka Muszka

NOWE STAWKI PODATKOWE

NOWE STAWKI PODATKOWE

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w dniu 18 października 2018 roku uchwaliła stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2019 roku.

Między innymi:

Podatek od nieruchomości

1)      od budynków lub ich części :

a)   mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

      b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

            mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych –

   4,78 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

    d)   pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa  domowego-

                                     komórki, szopy, stodoły 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

   e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  

          działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –

7,22 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

2)      od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł za 1 m² powierzchni

b)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,43 zł od 1 m² powierzchni

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2019 roku wyniesie 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych , natomiast dla gospodarstw rolnych nieprzekraczających 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku wyniesie 271,80 zł za ha przeliczeniowy gruntów.

 

Jednocześnie informuje się, że uchwałą nr XLVI/1587/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach górskich i podgórskich dla celów obniżenia podatku rolnego z aktualizowano wykaz miejscowości wg. którego ulgą górską objęto wieś Młyńsko, Proszówka oraz Rząsiny.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok zostały podwyższone w przybliżeniu o 1,6 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Gryfów Śląski w roku 2018, co powoduje wzrost kwoty podatku w przedziale od 10 zł do 40 zł w zależności od kategorii pojazdu np.

–          od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 1.120,00 zł,,

–          od ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu pojazdu o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton – 2.130,00 zł,

–          od przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 38 ton – 1.680,00 zł

 

Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl

 

Renata Adamska, Paulina Owoc

Drukuj/generuj pdf

Na skróty