17.03.2021
Paweł Cerkanowicz

Narodowy Spis Powszechny 2021 – lista pytań.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – lista pytań.
Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie.

Liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań nie należy utożsamiać z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi. Będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Lista pytań w NSP 2021 dostępna jest tutaj.

Źródło: spis.gov.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty