10.10.2022
Agnieszka Muszka

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie  Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2023 roku.”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2022 r.

Czas zakończenia konsultacji: 31 października 2022 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl do 31 pażdziernika 2022 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty