20.05.2020
Paweł Cerkanowicz

Komunikat ws. otwarcia żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

Komunikat ws. otwarcia żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

W ramach łagodzenia obostrzeń podjętych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 Rząd Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia otwieranie żłobków i przedszkoli.

Decyzję o otwarciu tych placówek opieki nad dziećmi podejmuje organ prowadzący tj. Gmina Gryfów Śląski reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta.

Po dogłębnej analizie wytycznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną po konsultacji z Dyrektorem Żłobka „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim

postanowiono uruchomić z dniem 25 maja 2020 r. funkcjonowanie żłobka

na następujących warunkach:

 • ogranicza się ilość dzieci, biorąc pod uwagę pierwszeństwo do korzystania dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
 • w drugiej kolejności mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, co zostanie potwierdzone oświadczeniem rodzica o zaistnieniu takiej sytuacji
 • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna, co w przeliczeniu pozwala na zapewnienie opieki dla 8 dzieci w jednej grupie.
 • zgodnie z w/w wytycznymi Szanowny Rodzicu:
 • aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż dyrektorowi/opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne,
 • przyprowadź do żłobka dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do żłobka
 • przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę,
 • nie posyłaj do żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy musicie zostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
 • wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów,
 • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie,
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwacje dobrego przykładu

/-/ Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty