30.01.2024
Paweł Cerkanowicz

Inwentaryzacji Budynków CEEB

Inwentaryzacji Budynków CEEB

Szanowni Państwo,

 

W związku z wdrożeniem w dniu 18 września 2023 r. Centralnej Ewidencji Emisyjności

Budynków w GUNB mieszkańcy mogą przeprowadzić inwentaryzację swoich

budynków mieszkalnych.

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Każdy budynek traci ciepło. Właściciel nieruchomości dba o budżet i dąży do tego, aby utrata ciepła była jak najmniejsza. W szacowaniu wydatków przydatne są informacje, które czynniki i w jakim stopniu wpływają na koszty ogrzewania. Można tę wiedzę uzyskać dzięki inwentaryzacji budynku.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła o nominalnej mocy cieplnej

mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie czy budynki

handlowo-usługowe. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów

technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja budynku polega na

wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację można:

– wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny

– zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w

ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”,

– wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

– mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem

– mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części, np. posiada część

w tak zwanym bliźniaku, szeregowcu

– posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy,

zarządzanej przez zarządcę

– posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy,

zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową (nie ma zarządcy)

– jest zarządcą budynku

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną

analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela bądź zarządcy danego

budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go

lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić

skuteczny remont termomodernizacyjny.

Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

automatycznie generuje uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Analiza

pozwala ocenić stan techniczny budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

– wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną

– zalecany wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię

– wielkość emisji CO2 budynku

Istnieje możliwość samodzielnego przeprowadzenia inwentaryzacji parametrów

technicznych budynku przez właściciela/zarządcę budynku. Rozwiązanie takie odciąża

administrację, a jednocześnie pozwoli obywatelowi na szybsze pobranie uproszczonej

analizy energetycznej.

Samodzielna inwentaryzacja – krok po kroku

 1. Wejdź na stronę ceeb.gov.pl i zaloguj się wykorzystując login.gov.pl
 2. Przejdź do zakładki „Inwentaryzacja – Formularze”
 3. Dodaj formularz swojej inwentaryzacji klikając na „+ Nowy”
 4. Wypełnij zgodnie z posiadaną wiedzą, bądź skorzystaj z dokumentacji technicznej budynku
 5. Po wypełnieniu formularza otrzymasz komunikat, że formularz został wprowadzony
 6. Zaakceptuj formularz – zaznacz go, wybierz „Akcje” i kliknij „Akceptuj” – dokument zmieni status z „Wprowadzony” na „Zaakceptowany”

Przykładowe dane do formularza inwentaryzacyjnego

 • Kształt budynku
 • Rok budowy
 • Wysokość ogrzewanych pomieszczeń
 • Grubość ocieplenia podłogi, dachu, stropów, ścian zewnętrznych
 • Informacja o rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej
 • Informacja o wentylacji
 • Inne dane uszczegóławiające

Korzyści z inwentaryzacji budynku

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można zyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku.

Dla właściciela bądź zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku, które pomogą go lepiej ogrzać. To także informacja jak zmniejszyć koszty ogrzewania i przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny.

Inwentaryzacja budynku a przegląd przewodów kominowych

Inwentaryzacja budynku nie jest tym samym co przegląd przewodów kominowych.

Zgodnie z przepisami właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek co najmniej raz w roku poddawać obiekt kontroli. Polega ona na sprawdzeniu stanu technicznego m.in. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) czy instalacji gazowych. Reguluje to art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Inwentaryzację , w praktyce najczęściej wykonuje kominiarz, ponieważ może ona  być realizowana podczas standardowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. Jak i kiedy przeprowadzić inwentaryzację – ta decyzja również należy do właściciela lub zarządcy budynku.

Uwaga!

Z uwagi na możliwości systemu CEEB w jego obecnej wersji uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku można uzyskać, gdy wskazane zostaną następujące źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kocił olejowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • sieć ciepłownicza,
 • pompę ciepła.

Inwentaryzacja budynku zrób samodzielnie lub zamów przez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków na ceeb.gov.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty