28.05.2020
Paweł Cerkanowicz

Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Gryfów Śląski realizuje projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować kształcenie w takiej właśnie formie.

W rezultacie w/w projektu, do trzech szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski trafiło łącznie 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem i zestawami słuchawkowymi, w celu ich przekazania dla najbardziej potrzebujących uczniów, dla usprawnienia zdalnego nauczania.

Zakup w/w sprzętu komputerowego jest w całości finansowany z grantu przyznanego Gminie Gryfów Śląski w kwocie 59,5 tys., której wysokość jest powiązana z liczbą uczniów w danej gminie.

Więcej informacji na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Drukuj/generuj pdf

Na skróty