22.11.2019
Paweł Cerkanowicz

DECYZJA DOLNOŚLĄSKIEJ KAPITUŁY WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DECYZJA DOLNOŚLĄSKIEJ KAPITUŁY WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia posiada 46 placówek z terenu całego Dolnego Śląska. Przynależność do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia sprzyja promocji w środowisku lokalnym, nobilituje i dodaje jej członkom prestiżu. Z drugiej strony jest ogromnym wyzwaniem, ponieważ wymaga nowych pomysłów i kształtowania w sposób ciągły motywacji poznawczej i wzmożonej aktywności wśród uczniów, a od nauczycieli pasji i zaangażowania w przekazywaniu wiedzy.

Z ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 zyskała ponownie akredytację komisji, która przyznała nam certyfikat przedłużający i potwierdzający naszą przynależność do DSSWU.  Jako jedyna szkoła w powiecie lwóweckim zostaliśmy docenieni w ten sposób.

Od lat już staramy się systematycznie podnosić jakość oddziaływań pedagogicznych po nowoczesne metody i formy pracy. Nasi nauczyciele są pasjonatami zaangażowanymi w pracę z uczniem i na rzecz środowiska lokalnego. Wśród grona pedagogicznego znajdują się laureaci nagród Ministra Środowiska, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 biorą udział w projektach realizowanych ze środków unijnych, rozwijających kompetencje kluczowe. Jesteśmy również organizatorem Ogólnopolskich Konkursów Ekologicznych i Historyczno-Regionalnych pod honorowym patronatem MEN, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ze wszystkich sił staramy się skłaniać naszych uczniów do wykorzystywania uzdolnień, twórczego myślenia i własnej inwencji w procesach edukacyjno-wychowawczych.

Jesteśmy bardzo dumni z przyznanego nam Certyfikatu, który jest dla nas namacalnym docenieniem wszystkich wysiłków wkładanych w pracę zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty