21.05.2020
Paweł Cerkanowicz

Czyste Powietrze 2020

Czyste Powietrze 2020

Od 15 maja zmieniają się zasady programu, z którego możemy starać się o wsparcie na wymianę pieców czy termomodernizację budynków.  Dzięki nim otrzymanie dofinansowania ma być prostsze.

Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  • Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.
  • Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł.
  • Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Obsługa wniosków ma być szybsza, ich rozpatrywania ma się skrócić o jedną trzecią, z 90 dni do 30 dni. Prostszy i krótszy będzie też sam wniosek. Część wymaganych dokumentów zostanie zastąpiona oświadczeniami, nie ma być we wniosku podawania informacji technicznych.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020.

Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Więcej informacji wraz z formularzem wniosku można uzyskać:

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w Oddziale Regionalnym WFOŚ w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32, tel. 75 75 32  829, a także u doradcy energetycznego tel. 887447705.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty