30.11.2023
Paweł Cerkanowicz

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Gryfów Śląski, w 2024 roku”

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Gryfów Śląski, w 2024 roku”

Ogłaszam otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w gminie Gryfów Śląski, w 2024 roku”, polegającego na świadczeniu usług asystencji osobistej, jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami będą osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, zamieszkałe na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty