22.03.2024
Paweł Cerkanowicz

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Z DNIEM 25.03.2024 R. AWARYJNIE ZAMKA WIADUKTU W UBOCZU

DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Z DNIEM 25.03.2024 R. AWARYJNIE ZAMKA WIADUKTU W UBOCZU

Zadanie:  „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 km 0+850 w miejscowości Gryfów Śląski” Umowa nr: NI.2720.19.2023 z dnia 09.05.2023 r.

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego na remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 nad czynną linią kolejową nr 274 w miejscowości Gryfów Śląski w dniu 21.04.2023 r. zostały wybrany Wykonawca – konsorcjum firm „PROBUDOWA” Sp. z o.o. (lider) oraz IMD Paweł Wątroba (partner), a w dniu 09.05.2024 r. została podpisana z nim umowa.

Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze nie wymagające wprowadzania zmian w organizacji ruchu, polegające na sprawdzeniu możliwości technicznych wykonania podniesienie obiektu. W trakcie prowadzonych prac przy wykonywanej próbie siłowników, okazał się, że stan techniczny wiaduktu przeznaczonego do remontu okazał się gorszy niż to wstępnie zakładała dokumentacja projektowa. Koniecznym było powołanie rzeczoznawcy i wykonanie opinii technicznej. W dniu 18.03.2024 r. została wykonana Opina techniczna, która wykazała, że należy w trybie pilnym rozpocząć działania remontowe. Z uwagi na brak zatwierdzonego jeszcze projektu tymczasowej organizacji ruchu kierownik budowy zgodnie z zaleceniami Opinii technicznej podjął decyzje o zamknięciu od dnia 25.03.2024 r. wiaduktu i wprowadzeniu w trybie awaryjnym organizacji ruchu zastępczego. Na skutek wspólnych działań władz miasta Gryfowa Śląskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Wykonawcy oraz Inwestora (DSDiK) od 25.03.2024 r., będzie można rozpocząć pilny remont wiaduktu i poprowadzić objazdy uzgodnionymi trasami.

W załączeniu przedkładam opinię techniczną sporządzoną przez Pana profesora Józefa Rabiega.

 

Uzgodnione trasy objazdu przedstawiamy poniżej:

Tomasz Pieńkowski

Kierownik Budowy Konsorcjum

z Wrocławia PROBUDOWA i IMD

Paweł Wątroba z Jawora

 
Drukuj/generuj pdf

Na skróty