08.03.2023
Paweł Cerkanowicz

Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Dane liczbowe dotyczące realizacji Programu „Czyste powietrze” w Gminie Gryfów Śląski

– stan na 31.12.2022 r.:

 

Stan na 31.12.2022 r.

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie liczba zawartych umów o dofinansowanie liczba zrealizowanych przedsięwzięć

– zakończonych

kwota wypłaconej dotacji w zł.

(zadania zakończone)

Gmina

Gryfów Śląski

113 86 50 692978,48

 

Program „Czyste Powietrze” – dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

 

Program „Czyste Powietrze” – na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 

Program „Czyste Powietrze” – ile?

Dotacja może wynosić :

  • do 66 tyś zł dla podstawowego poziomu dofinansowania przy kompleksowej termomodernizacji z PV gdzie roczny dochód wnioskodawcy do 135 tyś zł
  • do 99 tyś zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania przy kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną PV (przeciętny miesięczny dochód na osobę – domownika:

– do 1894 zł dla gospodarstwa wieloosobowego ,

– do 2651 zł dla gospodarstwa jednoosobowego).

  • do135 tyś zł dla najwyższego poziomu dofinansowania przy kompleksowej termomodernizacji z instalacją fotowoltaiczną (przeciętny miesięczny dochód na osobę – domownika:

– do 1090 zł dla gospodarstwa wieloosobowego

– do 1526 zł dla gospodarstwa jednoosobowego).

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym, należy zwrócić się do MGOPS- u (Ubocze 300) o wydanie zaświadczenia o dochodach na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie z Programu >Czyste powietrze”.

Przy kompleksowej termomodernizacji wymagany audyt energetyczny do 100% kosztów kwalifikowanych /maksymalnie 1200 zł.

 

Terminy realizacji Programu „Czyste powietrze”:

  • Realizacja Programu „Czyste powietrze”: lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”– jak działa?
Mieszkańcy gminy Gryfów Śląski zainteresowani złożeniem wniosku w Programie „Czyste powietrze” mogą kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gmin i Miasta Gryfów Śląski – panem Krzysztofem Rozenbajger – Urząd GiM Gryfów Śl., II piętro pok. nr 16c, tel.: 667813552, e-mail: czystepowietrze@gryfow.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu Czyste Powietrze –broszura informacyjna

 

BAZA WIEDZY:

Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

Generator wniosków: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Portal Beneficjenta: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/

Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów(ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/

Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Platforma Audytorów Efektywności Energetycznej: https://peee.gov.pl/pl

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80 (od poniedziałku do piątku 8:00-16:00)

Infolinia WFOŚiGW Wrocław:  607-700-370 (w godz.9:00 -14:00).

Drukuj/generuj pdf

Na skróty