07.03.2018
Agnieszka Muszka

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w sołectwach

Informujemy, że od  08.03.2018 r. rozpoczynamy akcję zbierania odpadów
wielkogabarytowych z terenu naszych sołectw wg. ustalonego harmonogramu.

Informujemy, że od  08.03.2018 r. rozpoczynamy akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu naszych sołectw wg. ustalonego harmonogramu.

K O M U N I K A T  
Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski
    
Uprzejmie informuję, że na terenie naszych sołectw  odbędzie się akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).
Planowane  terminy i miejsca planowanych  wystawek :
Krzewie Wielkie w dniach  od 08 – 09 marca 2018 r.
1)przy świetlicy 
2)przy byłej szkole
Młyńsko w dniach od 08 – 09 marca 2018 r.
łąka koło P. Łukasika 
łąka obok kościoła
     3.Rząsiny w dniach od 12 – 13 marca 2018 r.
1) przy świetlicy wiejskiej 
2) plac  przy drodze prowadzącej do Wolbromowa  
3) plac przy budynku nr 14
4.Ubocze w dniach od 15 – 16 marca 2018 r.
1) obok świetlicy  wiejskiej
2) parking –  (przy firmie MATUSEWICZ)
3) plac koło firmy P. Orłowskich ( były BUMAX).
    5. Proszówka w dniach  od 19 – 20 marca 2018 r.
1) przy remizie strażackiej 
2) plac przy zamku „GRYF” 
6. Wieża w dniach od 22 – 23 marca 2018 r.
  1) przy krzyżu
2) u zbiegu dróg powiatowej z gminną (obok budynku 44) 
7. Wolbromów w dniach od 26 – 27 marca 2018 r.
1) przy remizie strażackiej
2) przy boisku .
 Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.
Odpady pozostawione po wyznaczonym terminie nie będą odbierane !
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanym terminie wrzucajcie je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów.
Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
/-/ Olgierd Poniźnik

K O M U N I K A T

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląskiu przejmie informuję, że na terenie naszych sołectw  odbędzie się akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

Planowane  terminy i miejsca planowanych  wystawek :


Krzewie Wielkie w dniach  od 08 – 09 marca 2018 r.

1)przy świetlicy

2)przy byłej szkole

Młyńsko w dniach od 08 – 09 marca 2018 r.

łąka koło P. Łukasika, łąka obok kościoła

Rząsiny w dniach od 12 – 13 marca 2018 r.

1) przy świetlicy wiejskiej

2) plac  przy drodze prowadzącej do Wolbromowa  

3) plac przy budynku nr 144.

Ubocze w dniach od 15 – 16 marca 2018 r.

1) obok świetlicy  wiejskiej

2) parking –  (przy firmie MATUSEWICZ)

3) plac koło firmy P. Orłowskich ( były BUMAX). 

Proszówka w dniach  od 19 – 20 marca 2018 r.

1) przy remizie strażackiej

2) plac przy zamku „GRYF”

Wieża w dniach od 22 – 23 marca 2018 r.

 1) przy krzyżu 2) u zbiegu dróg powiatowej z gminną (obok budynku 44)

 Wolbromów w dniach od 26 – 27 marca 2018 r.

1) przy remizie strażackiej 2) przy boisku .

Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.

Odpady pozostawione po wyznaczonym terminie nie będą odbierane !

Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanym terminie wrzucajcie je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów.

Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

BURMISTRZ

Gminy i Miasta Gryfów Śląski

/-/ Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty