24.08.2007
Agnieszka Muszka

Zbierzmy pomysły

Zbierzmy pomysły

Szkolenie dla liderów lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych służące zebraniu doświadczeń, wymianie informacji i pokazaniu, jak będzie wyglądał nowy okres projektowy i jak przygotowywać wniosek.

Fundacja „Merkury” zaprasza na Jeleniogórską Szkołę EFS prowadzonej przez
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze. W ramach
szkoły oferujemy cykl szkoleń oraz możliwość stworzenia Indywidualnego Planu
Działań zmierzających do stworzenia pełnego projektu działań finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Jeleniogórska Szkoła Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje:
1. Cykl
szkoleń:
11 – 13. 09.2007 roku – trzydniowe szkolenie „Budowanie i
zarządzanie zespołem projektowym”
24 – 25. 09.2007 roku – dwudniowe szkolenie
„Pozyskiwanie środków w kontekście nowego okresu programowania 2007-2013”
22
– 23.10.2007 roku dwudniowe szkolenie „Budowanie projektu do EFS  –
wypełnianie wniosku”
2. Dwie godziny bezpośredniego doradztwa z zakresu:

tworzenia strategii finansowania pomysłu;
– tworzenia wniosku;

tworzenia harmonogramu projektu;
– tworzenia budżetu;
– tworzenia
strategii promocji;
– planowania monitoringu projektu
Doradztwo będzie
udzielane przez wykwalifikowanego doradcę EFS.


Uczestnicy Szkoły otrzymają certyfikaty poświadczające ukończenie
Jeleniogórskiej Szkoły Europejskiego Funduszu Społecznego zawierające wykaz
zagadnień poruszanych na szkoleniach oraz zakres czasowy szkoleń i
doradztwa.


Warunkiem ukończenia szkoły jest uczestnictwo we wszystkich trzech
szkoleniach oraz wykorzystanie 2 godzin doradztwa.


Aby wziąć udział w szkole EFS należy przesłać kartę szkoleniową za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgloszenia.jgora@merkury.org.pl
lub faxem na nr: (0-75) 642 20 00.


Pobierz KARTĘ
ZGŁOSZENIA


Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze
stanowi wsparcie dla podmiotów z regionu jeleniogórskiego, w którego skład
wchodzą następujące powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, lwówecki, lubański,
kamiennogórski, zgorzelecki.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty