20.07.2009
Agnieszka Muszka

Zaproszenie na konferencje

Zaproszenie na konferencje

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Jeleniej Górze we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Starostwem Powiatowym we Lwówku Śląskim.
    Spotkanie ma na celu zapoznanie potencjalnych projektodawców z dokumentacją konkursową oraz zasadami przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.5 PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Podczas spotkania zostaną również zaprezentowane dobre praktyki EFS – projekty spełniające wymogi dotyczące oddolnych inicjatyw edukacyjnych.
     Spotkanie odbędzie się 28 lipca w Starostwie Powiatowym we Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25A), sala konferencyjna nr 110, I piętro, w godz. 10.00-13.30. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgloszenia.jeleniagora@rcwip.pl lub faxem na nr (075) 7642 20 00. Dodatkowo po zakończeniu części informacyjnej spotkania zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach pomysłów na projekty z EFS, z doradcą Regionalnego Ośrodka EFS z Jeleniej Góry. Osoby chcące skorzystać po spotkaniu z doradztwa są proszone o podanie takiej informacji przy dokonywaniu zgłoszenia na spotkanie.


    Kto może wziąć udział w spotkaniu informacyjnym:
Podmioty i osoby indywidualne z powiatów: m. Jelenia Góra, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, zgorzeleckiego, kamiennogórskiego i bolesławieckiego.

Poniżej szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy:

PROGRAM
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty