06.06.2016
Agnieszka Muszka

Zaproszenie do zapoznania się z diagnozą

Zaproszenie do zapoznania się z diagnozą

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski do udziału w konsultacjach dotyczących diagnozy zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych Gminy Gryfów Śląski wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Przeprowadzona diagnoza zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych Gminy Gryfów Śląski pozwoliła na wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do zapoznania się 
z opracowanym dokumentem oraz w przypadku pojawienia się uwag do wypełnienia dostępnego formularza zgłaszania uwag.
Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy nadsyłać do dnia 14 czerwca 2016 roku na adres: a.piotrowska@ekocde.pl
Udział w konsultacjach umożliwi Państwu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości!

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski do udziału w konsultacjach dotyczących diagnozy zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych Gminy Gryfów Śląski wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.Przeprowadzona diagnoza zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych Gminy Gryfów Śląski pozwoliła na wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym dokumentem oraz w przypadku pojawienia się uwag do wypełnienia dostępnego formularza zgłaszania uwag.Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy nadsyłać do dnia 14 czerwca 2016 roku na adres: a.piotrowska@ekocde.plUdział w konsultacjach umożliwi Państwu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości!

Diagnoza

Formularz zgłaszania uwag


Drukuj/generuj pdf

Na skróty