14.10.2019
Paweł Cerkanowicz

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP I SENATU RP

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP I SENATU RP

I FREKWENCJA

 

Nr i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

Uprawnionych

 

Głosowało

 

%

1 -Szkoła Podstawowa

 Nr 2

 

1521 758 49,83
2 – Szkoła Podstawowa

 Nr 1

 

1193 657 55,07
3 – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

 

1595 843 52,85
4- Ratusz

 

 

1908 904 47,38
 

5- Szkoła Podstawowa Rząsiny

 

464 240 51,72
6 – Szkoła Podstawowa Ubocze

 

 

974 524 53,80
7 – Szpital

 

 

41 31 75,61
RAZEM

 

7696 3957 51,42

 

II WYNIKI GŁOSOWANIA DO SEJMU RP

( WYCIĄG Z PROTOKOŁÓW )

Nr listy kandydatów

 

OKW

1

OKW

2

OKW

3

OKW

4

OKW

5

OKW

6

OKW

7

RAZEM
Lista nr 1 KW PSL

Żuk Stanisław

Samborski Tadeusz

Szczęsna Mariola

Rak Zofia

 

8

19

7

21

10

11

9

14

 

11

3

11

31

 

6

13

6

27

5

3

9

8

4

7

9

20

0

0

1

5

44

56

52

126

Lista nr 2 KW PIS

 

Lipiński Adam

Witek Elżbieta

Machałek Marzena

 

 

56

62

47

 

66

63

24

 

56

68

35

 

81

74

40

 

30

24

8

 

45

73

28

 

3

1

1

 

 

337

365

183

 

Lista nr 3 KW SLD

Sekuła -Szmajdzińska Małgorzata

 

Koko Daniel

 

 

105

 

47

 

102

 

37

 

148

 

77

 

109

 

65

 

 

22

 

5

 

 

43

 

67

 

1

 

3

 

530

 

301

Lista nr 4 KW KWiN

Utecht Waldemar

 

 

14

 

12

 

5

 

11

 

2

 

6

 

0

 

50

Lista nr 5 KKW Koalicja Obywatelska

 

Borys Piotr

Czernow Zofia

Grześków Zbigniew

Lista nr 8 KWW Koalicja Bezpartyjni

 

Myrda Adam

 

 

 

54

61

1

 

 

 

3

43

61

1

 

 

 

2

82

73

2

 

 

 

3

85

73

1

 

 

 

2

16

8

3

 

 

 

1

18

37

2

 

 

 

5

2

0

0

 

 

 

0

300

313

10

 

 

 

16

III WYNIKI GŁOSOWANIA DO SENATU RP

Nazwisko i imię

kandydata

OKW

1

OKW

2

OKW

3

OKW

4

OKW

5

OKW

6

OKW

7

RAZEM
 

Kozakiewicz Władysław

 

 

296

 

276

 

379

 

 

357

 

 

69

 

169

 

7

 

1553

 

Roman Piotr

 

 

 

96

 

85

 

114

 

127

 

40

 

83

 

1

 

546

 

Ślusarz Rafał

 

 

348

 

287

 

334

 

393

 

129

 

269

 

22

 

1782

 

IV  JAK GŁOSOWANO NA LISTY KANDYDATÓW DO SEJMU?

Nr i nazwa listy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Razem %
1 2 3 4 5 6 7
Nr 1  KW PSL

 

70 60 64 70 32 54 7 357 9,19
Nr 2  KW PIS

 

282 248 281 331 108 236 9 1494 38,51
Nr 3  KW SLD

 

176 155 238 211 36 119 5 940 24,21
Nr 4  Konfederacja

WiN

 

48 36 31 50 16 26 0 207 5,33
Nr 5  KKW Koalicja

Obywatelska

 

152 132 203 196 37 71 7 798 20,55
Nr 6  KWW

Bezpartyjni i

Samorządowcy

 

 12 17 17 23 4 13 0 85 2,21
Drukuj/generuj pdf

Na skróty