11.10.2017
Agnieszka Muszka

Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej

Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej

Sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski tym razem odbyła się w świetlicy wiejskiej w Rząsinach. Gościem specjalnym była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska. Zebranych powitała sołtys Rząsin Katarzyna Jezierska. W krótkim wystąpieniu przybliżyła gościom najważniejsze tematy dotyczące sołectwa Rząsiny, przedstawiła także prezentację zdjęciową. Następnie pani wicemarszałek  wręczyła odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” panu Tomaszowi Krawczykowi z Wieży, a burmistrz Olgierd Poniźnik uhonorował za pracę na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfów Śląski starszego rachmistrza Izby Celnej Dariusza Stocha.

W imieniu mieszkańców i władz samorządowych gminy Gryfów Śląski burmistrz złożył pani wicemarszałek Ewie Mańkowskiej serdeczne podziękowania za wsparcie  działań na rzecz lokalnych społeczności w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, konserwacji cieków wodnych oraz małej odnowy sołectw. Szczególnie podziękował za wsparcie w budowie dróg dojazdowych, które powstały w ostatnich 11 latach w pięciu sołectwach o łącznej długości 9 km, wartości
2,93 mln zł, w tym dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego
w kwocie 1,75 mln zł. Burmistrz podkreślił, ze wsparcie pani wicemarszałek i jej współpraca z gryfowskim samorządem przyczyniły się do poprawy stanu i wizerunku sołectw gminnych.

Na początku obrad  podsumowano konkurs „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”. Do konkursu zgłoszonych zostało 14 posesji ze wszystkich sołectw naszej gminy,
w tym cztery z Ubocza, dwa z Rząsin, dwa z Krzewia Wielkiego, jedno z  Młyńska, jedno z Proszówki, dwa z Wieży i dwa z Wolbromowa. Zebrani na sesji goście mogli obejrzeć wszystkie zgłoszone do konkursu posesje na specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej. I miejsce w konkursie przyznano państwu Ewie
i Bogusławowi Dżygórom z Rząsin, II miejsce państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Grodeckim także z Rząsin, a trzecie miejsce przypadło w udziale państwu Justynie  
i Sławomirowi Wesołowskim z Wieży. Nagrody zwycięzcom wręczyli wicemarszałek Ewa Mańkowska oraz burmistrz Olgierd Poniźnik.

Po podsumowaniu konkursu przerwano na kilkanaście minut sesję, by otworzyć nową drogę dojazdową do pól w Rząsinach. W tym ważnym dla mieszkańców Rząsin wydarzeniu wzięła  udział m.in. wicemarszałek Ewa Mańkowska, która symbolicznie otworzyła drogę wraz z sołtys Katarzyną Jezierską. W trakcie przerwy Rada Sołecka wsi Rząsiny przygotowała poczęstunek dla wszystkich  gości.

Po przerwie burmistrz przedstawił informację o funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy i miasta oraz odpowiadał na pytania  i wnioski. W kolejnym punkcie obrad sesji pozytywnie oceniono realizację budżetu za I półrocze 2017 r.
W ostatnim punkcie obrad  radni podjęli 8 uchwał m. in. w sprawie zasad udzielania  dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski  w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, w sprawie stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości , o emisji obligacji komunalnych.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Katarzynie Jezierskiej oraz członkom Rady Sołeckiej Rząsin, Panu Stanisławowi Czajewiczowi  – Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Rząsin oraz radnemu Witoldowi Mikosowi  za stworzenie  warunków i przygotowanie świetlicy na odbycie sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Sekretarz Gminy
Jerzy Andrzejczak

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty