26.03.2018
Agnieszka Muszka

Wnioski o dotację na wymianę ogrzewania zweryfikowane

Wnioski o dotację na wymianę ogrzewania zweryfikowane

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że dokonano weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” złożonych w dniach od 08 do 26 stycznia 2018 r.

Łącznie wpłynęło 131 wniosków, które zweryfikowano pozytywnie. W chwili obecnej trwają prace nad sporządzeniem wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. O terminie podpisywania umów dotacyjnych będziemy powiadamiać telefonicznie.  

Drukuj/generuj pdf

Na skróty