12.08.2009
Agnieszka Muszka

Wnioski i plany

Wnioski i plany

Odbyło się podsumowujące posiedzenie komitetu organizacyjnego tegorocznych Kwisonaliów. Dokonano oceny imprezy pod względem organizacyjnym, programowym jak i technicznym oraz przyjęto pierwsze propozycje na przyszły rok.

Jak mówi burmistrz Gryfowa życie pokazało, że organizatorzy, sponsorzy i
oczywiście sami mieszkańcy oraz goście spisali się na medal. Po imprezie
pojawiło się wiele pozytywnych głosów, co z pewnością dla tych, którzy czuwali
nad impreza było budujące. Jednak obradujący komitet organizacyjny dokonał też
kilku ważnych podsumowań.


Jednym z wniosków, które się nasunęły to kwestia braku ryb na stoiskach
gastronomicznych, gdzie przeważały wciąż kiełbasy, golonki, karkówki czy też
chleb ze smalcem – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Chcielibyśmy, żeby w
przyszłości także pojawiały się i ryby, co udało się przed rokiem i dwa lata
temu.
Dyskutowano również nad terminem przyszłorocznych XI Kwisonaliów.
Przedstawiono dwie propozycje – 2-4 czerwca 2010, a więc podobnie jak w tym roku
zaraz po Bożym Ciele, lub 18-20 czerwca, tak by święto miasta nie kolidowało z
Dniami Taczek w partnerskim mieście Bischofswerda. Wszyscy są zgodni co do
jednego – X Kwisonalia były godne swego jubileuszu. Burmistrz Olgierd Poniźnik
ma zamiar zgłosić imprezę do Dolnośląskiego Klucza Sukcesu edycji 2010. 


Ziemia Lubańska Nr 15(374) * 12-26.08.2009

Drukuj/generuj pdf

Na skróty