08.06.2016
Agnieszka Muszka

VIII Wyścig MTB pod górę o puchar Św. Anny z Proszówki

VIII Wyścig MTB pod górę o puchar Św. Anny z Proszówki

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, jako główny organizator, serdecznie zaprasza na VIII Wyścig MTB pod górę o puchar Św. Anny z Proszówki, w ramach Mistrzostw Dolnego Śląska w jeździe indywidualnej na czas.Wyścig odbędzie się w dniu 26.06.2016 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka. Start o godz. 10.00 z rynku w  Gryfowie Śląskim, meta w Proszówce na górze Św. Anny przy Kapliczce. Na mecie wyścigu piknik rodzinny oraz znakowanie rowerów. 

Wyścig odbędzie się w dniu 26.06.2016 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka
start godz. 10.00 z rynku w  Gryfowie Śląskim,  meta  w  Proszówce na  górze Św. Anny przy KapliczcWyścig odbędzie się w dniu 26.06.2016 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówkastart godz. 10.00 z rynku w  Gryfowie Śląskim,  meta  w  Proszówce na  górze Św. Anny przy Kapliczce.

REGULAMIN

VIII  WYŚCIG  MTB POD GÓRĘ  O PUCHAR ŚW. ANNY z PROSZÓWKI

———————————————————————————————————————

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA   W JEZDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS 

GRYFÓW ŚLĄSKI  –   PROSZÓWKA

26 CZERWIEC 2016 r.

I.  Cel wyścigu

– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska MTB w jeździe indywidualnej na czas 

– popularyzacja sportu kolarskiego

– promocja Gminy Gryfów Śląski

– popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu

             

            II. Organizator

–  Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

 – Rada Sołecka Proszówki

 – Urząd Gminy Gryfów Śląski

             

            III. Klasa wyścigu

Wyścig z kalendarza dolnośląskiego  punktowany do CHALLENGE  DZKol 

            IV. Uczestnictwo

W wyścigu  uczestniczą zawodnicy licencjonowani (odrębna klasyfikacja) i niezrzeszeni zaliczający się do kategorii  (młodzik, junior mł., junior, senior  i masters) kobiet i mężczyzn.

Mistrzem Dolnego Śląska zostaje zawodnik posiadający licencje indywidualną DZKol, lub klubu z terenu Dolnego Śląska.

             

            IV. Biuro wyścigu

    Biuro zawodów: Gryfów Śląski( Ratusz)

    Zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9.30 w biurze wyścigu    

   09.30 – odprawa techniczna w Biurze Zawodów

 

VI. Termin i miejsce wyścigu:

Wyścig odbędzie się w dniu 26.06.2016 r. na trasie  Gryfów Śląski – Brzeziniec – Proszówka

 start godz. 10.00  Gryfów Śląski Rynek  

 meta : Proszówka góra Św. Anny Kapliczka

 

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:

–  jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie w 24 kategoriach

W dniu 26.06.2016. (niedziela)  Dystans 11,5 km.  Start zawodników co 1 min.

 Zakończenie  około  godz. 14.00 – Góra Św. Anny (meta)

Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych licencja i niezrzeszeni :

Młodzik/czka                                              13 -14  lat         rocznik  2003-2002

Junior/ka mł.                                                15 -16  lat         rocznik  2001-2000

Junior/ka                                                      17 -18  lat         rocznik  1999-1998

Senior/ka                                                     19 –      lat         rocznik  1997 i starszy/a

Masters K30+                                              30-       lat         rocznik  1986 i starsza

I Masters                                                      30 – 39 lat         rocznik  1986-1977

II Masters                                                     40 – 49 lat        rocznik   1976-1967

III Masters                                                    50 lat –              rocznik   1966 i starszy

Startujący winni: posiadać pełny kask, sprawny technicznie rower górski

z dwoma czynnymi hamulcami, zawodnicy z licencją aktualne badania lekarskie, zawodnicy bez licencji wypełnią zgłoszenie do wyścigu a Ci  którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę  rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w wyścigu.

 

VII Klasyfikacja :

Zwycięzcą  wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.

 

VIII. Finansowanie:

Opłaty startowe:

Młodzik/młodziczka /13 –14 lat/, junior młodszy/juniorka młodsza /15 –16 lat/ nie płacą.

Junior/juniorka /17 –18 lat/ – 5,00 zł

Seniorka     –         10,00 zł

Senior        –          10,00 zł

I , II , III Masters,  i  Masters  /K30+/    –    10,00 zł

Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.                                

Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

 

IX. Nagrody:

Puchar za najlepszy czas przejazdu licencja  i niezrzeszeni.

Dyplomy i medale Mistrzostw Dolnego Śląska – licencja I do III   miejsca –  patrz punkt IV.    

Niezrzeszeni – I do III miejsca otrzymują dyplomy i medale VIII Wyścigu MTB Pod Górę                            o Puchar Św. Anny z Proszówki.    

Nagrody rzeczowe – I do III miejsca dla najszybszych zawodników.

Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek , nagradzany będzie tylko zwycięzca.

Każdy uczestnik wyścigu, po oddaniu numeru startowego otrzyma bon na posiłek

 

X. Postanowienia Końcowe:

Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol  na wniosek organizatora.

Sędzia Główny wyścigu Wiesław Kucab z Jeleniej  Góry tel. Kom. 607 495 737 

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

            Zawodnicy powinni posiadać  ubezpieczenie NW i OC

 

XI. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy

– Biuro Zawodów:  Adriana Karpowicz  tel. 500 101 651

                               Anna Zawisza-Paliwoda 692 512 771

 

Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048
Regulamin zatwierdzono dnia 25.05.2016
 DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

Adres szpitala:Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

Regulamin zatwierdzono dnia 25.05.2016
 DZKol Wrocław – T. Daszkiewicz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty