27.02.2017
Agnieszka Muszka

UWAGA!!! Rosnące zagrożenie przeniesienia wirusa grypy ptaków!!!

UWAGA!!! Rosnące zagrożenie przeniesienia wirusa grypy ptaków!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jeleniej Górze informuje, że w próbkach pobranych dnia 24.02.2017 r. od 5 padłych łabędzi, które zostały znalezione w zbiorniku wodnym w Jeleniej Górze,  stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa H5N8.

Wobec powyższego przypominamy, że hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka.


Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów, a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty