13.05.2016
Agnieszka Muszka

Uroczystość obchodów Konstytucji 3 Maja w Gryfowie Śląskim

Uroczystość obchodów Konstytucji 3 Maja w Gryfowie Śląskim

Uroczystość z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja składała się, jak co roku z części religijnej i części świeckiej. W części pierwszej uroczyście została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował i wygłosił piękną homilię Ksiądz Dziekan Krzysztof Kurzeja. O piękno i doniosłość tej Mszy Świętej zadbał także chór parafialny.
Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji reprezentujących instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz mieszkańców Gryfowa Śląskiego do Rynku pod tablicę poświęconą Kombatantom Ziemi Gryfowskiej. Po odegraniu hymnu państwowego dwa utwory zagrał zespół muzyków „Camerata Pro”. Następnie wygłoszono przemówienia okolicznościowe – Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Pan Andrzej Tartak oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Rafał Ślusarz. Po przemówieniach kolejne trzy utwory zagrał zespół „Camerata Pro”, po czym rozpoczęto składanie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji programu tej uroczystości, pocztom sztandarowym, delegacjom składającym wiązanki kwiatów, mieszkańcom Gryfowa Śląskiego a także w sposób szczególny Księdzu Dziekanowi za odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenie homilii.
Uroczystość z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja składała się, jak co roku z części religijnej i części świeckiej. W części pierwszej uroczyście została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował i wygłosił piękną homilię Ksiądz Dziekan Krzysztof Kurzeja. O piękno i doniosłość Mszy Świętej zadbał także chór parafialny. Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji reprezentujących instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz mieszkańców Gryfowa Śląskiego do Rynku pod tablicę poświęconą Kombatantom Ziemi Gryfowskiej.

Uroczystość z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja składała się, jak co roku z części religijnej i części świeckiej. W części pierwszej uroczyście została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował i wygłosił piękną homilię Ksiądz Dziekan Krzysztof Kurzeja. O piękno i doniosłość Mszy Świętej zadbał także chór parafialny. Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji reprezentujących instytucje, organizacje, stowarzyszenia oraz mieszkańców Gryfowa Śląskiego do Rynku pod tablicę poświęconą Kombatantom Ziemi Gryfowskiej.

Po odegraniu hymnu państwowego dwa utwory zagrał zespół muzyków „Camerata Pro”. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili  z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Andrzej Tartak oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej  Rafał Ślusarz. Po przemówieniach kolejne trzy utwory zagrał zespół „Camerata Pro”, po czym rozpoczęto składanie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji programu tej uroczystości, pocztom sztandarowym, delegacjom składającym wiązanki kwiatów, mieszkańcom Gryfowa Śląskiego a także w sposób szczególny Księdzu Dziekanowi za odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenie homilii. 

Po odegraniu hymnu państwowego dwa utwory zagrał zespół muzyków „Camerata Pro”. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili  z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Andrzej Tartak oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej  Rafał Ślusarz. Po przemówieniach kolejne trzy utwory zagrał zespół „Camerata Pro”, po czym rozpoczęto składanie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji programu tej uroczystości, pocztom sztandarowym, delegacjom składającym wiązanki kwiatów, mieszkańcom Gryfowa Śląskiego a także w sposób szczególny Księdzu Dziekanowi za odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenie homilii. 

Sekretarz Gminy i Miasta

Jerzy Andrzejczak

Drukuj/generuj pdf

Na skróty