17.09.2015
Agnieszka Muszka

Uciążliwa inwestycja

Uciążliwa inwestycja

Uciążliwa dla mieszkańców przebudowa ulicy Rybnej i Garbarskiej wkracza w ostatni etap, jakim jest wykonanie nawierzchni. Trwające do tej pory prace ziemne, związane z wymianą sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej stanowiły wielkie utrudnienie dla zamieszkałych przy ulicy Garbarskiej osób. Niestety, przy tak skomplikowanych inwestycjach często ujawniają się rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym. Tak było i tym razem. Głównym problemem w ulicy Garbarskiej była źle zinwentaryzowana na mapach sieć gazowa. 
Po wykonaniu wykopów okazało się, że aby zachować normatywne odległości od rurociągu gazowego i prawidłowo ułożyć kanał deszczowy trzeba zlikwidować istniejącą, kamionkową sieć sanitarną. Konsekwencją tego była konieczność wybudowania ponad stu metrowego odcinka nowej kanalizacji sanitarnej, co oczywiście podniosło koszt całej inwestycji. W związku z opisanymi wyżej utrudnieniami o 30 dni zostanie wydłużony termin wykonania całego zadania, jednak już niedługo ulica Rybna otrzyma nową nawierzchnię asfaltową i chodniki.
Oprac. Andrzej Tartak

Uciążliwa dla mieszkańców przebudowa ulicy Rybnej i Garbarskiej wkracza w ostatni etap, jakim jest wykonanie nawierzchni. Trwające do tej pory prace ziemne, związane z wymianą sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej stanowiły wielkie utrudnienie dla zamieszkałych przy ulicy Garbarskiej osób. Niestety, przy tak skomplikowanych inwestycjach często ujawniają się rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym. Tak było i tym razem. Głównym problemem w ulicy Garbarskiej była źle zinwentaryzowana na mapach sieć gazowa.  

Po wykonaniu wykopów okazało się, że aby zachować normatywne odległości od rurociągu gazowego i prawidłowo ułożyć kanał deszczowy trzeba zlikwidować istniejącą, kamionkową sieć sanitarną. Konsekwencją tego była konieczność wybudowania ponad stu metrowego odcinka nowej kanalizacji sanitarnej, co oczywiście podniosło koszt całej inwestycji. W związku z opisanymi wyżej utrudnieniami o 30 dni zostanie wydłużony termin wykonania całego zadania, jednak już niedługo ulica Rybna otrzyma nową nawierzchnię asfaltową i chodniki.

Oprac. Andrzej Tartak

Foto: Paweł Rubaj

Drukuj/generuj pdf

Na skróty