08.12.2020
Paweł Cerkanowicz

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY WIEŻY I PROSZÓWKI

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY WIEŻY I PROSZÓWKI

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego śp. Jerzego Guzego stwierdzonym postanowieniem nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 4 grudnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem nr 392 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 11.

W/w zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego wraz z załączonym do niego kalendarzem wyborczym zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski. Tamże zamieszczono komunikat Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 7 grudnia 2020 r., w którym znajdują się informacje dotyczące prawa zgłaszania kandydatów, wzory dokumentów niezbędnych do utworzenia komitetów wybiorczych i zamiaru zgłaszania kandydatów na radnego, zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej. Określono w tym komunikacie także uprawnienia osób niepełnosprawnych, osób kończących w dniu wyborów 60 rok życia  oraz osób podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosowanie w wyborach uzupełniających odbędzie się w dniu 14 lutego 2021 r. (niedziela) w godz. 7.00 – 21.00 w lokalu wyborczym znajdującym się w Ratuszu – sala organizacji pozarządowych (wejście od strony TAXI) – Rynek 1 w Gryfowie Śląskim.

Materiały związane z wyborami uzupełniającymi

Drukuj/generuj pdf

Na skróty