09.11.2015
Agnieszka Muszka

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza IV edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Tytuł  „Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy   lub na rzecz środowiska lokalnego. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do  30  listopada 2015 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie  Urzędu pok. 9

Regulamin:

http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/285565/spolecznik_roku_2015_gminy_i_miasta_gryfow_slaski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty