04.12.2013
Agnieszka Muszka

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza II edycję konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2013 Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Intencją ustanowienia tego tytułu jest nagradzanie działań obywateli na rzecz osób potrzebujących  pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Tytuł  Społecznika Roku 2013 Gminy i Miasta Gryfów Śląski jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do 20 grudnia 2013 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620  gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie  Urzędu pok. 9

W celu popierania, nagradzania i promowania niewielkich, ale ważnych i potrzebnych działań społecznych obywateli Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rzecz innych ludzi oraz aby podziękować wyjątkowym osobom, które za swoją pracę zyskały wdzięczność i szacunek mieszkańców Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustanawia tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Regulamin przyznawania

tytułu „ Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.

2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu,  w skład której wchodzą:

a)     Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

b)     Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

c)     Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

d)    Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:

a)     kandydatury należy zgłaszać pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim   Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski , pok. 4, w terminie do 20 grudnia każdego raku,

b)    zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zagaszających,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

4.  Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na

stronie internetowej , na tablicach ogłoszeń oraz w „Kurierze

Gryfowskim”.

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi co roku na ostatniej w danym roku sesji Rady Miejskiej gminy Gryfów Śląski.

2. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.

3. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty