17.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

W dniu 11 grudnia 2019 r. Kapituła Konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2019 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” w składzie Olgierd Poniźnik – Burmistrz – Przewodniczący, Jerzy Andrzejczak – Sekretarz – członek, Mateusz Królak – Przewodniczacy Rady – członek, Marzena Szuflicka – podinspektor w Urzędzie Gminy i Miasta – członek, rozpatrzyła trzy zgłoszenia do konkursu.

Po bardzo wnikliwej analizie w/w zgłoszeń, biorąc pod uwagę bardzo duże społeczne działania na rzecz środowiska oraz społeczności Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Kapituła postanowiła przyznać dwa równorzędne tytuły dla Pani Marii Sosnowskiej oraz Pani Kamili Zajączkowskiej.

W laudacji Pani Marii Sosnowskiej czytamy m.in. – sołtys Młyńska nieprzerwanie od 5 kadencji, bardzo aktywna, dzięki zdolnościom organizatorskim, a także artystycznym zintegrowała środowisko Młyńska. Organizatorka Święta Rodziny, które gromadzi mieszkańców z całej gminy. Dzięki swojemu uporowi i wbrew różnym przeciwnościom doprowadziła do wybudowania i uruchomienia świetlicy wiejskiej. Dużo uwagi w swojej działalności poświęciła remontom dróg gminnych i powiatowej, powstał plac zabaw dla dzieci oraz wyremontowano poczekalnię na przystanku kolejowym.

W laudacji Pani Kamili Zajączkowskiej czytamy m.in. – długoletnia Członkini Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce, współorganizatorka dużej imprezy „Kręci mnie bezpieczeństwo” gromadzącej liczne grono dzieci i rodzców, bardzo aktywnie działa i wspiera „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”, znana jest z prowadzenia licznych pogadanek i konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w przedszkolu i szkołach podstawowych, organizuje i osobiście uczestniczy w pokazach sprzętu i gotowości bojowej strażaków.

Wręczenie statuetek nastapi w dniu 30 grudnia 2019 r. na sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Serdecznie obu Paniom gratulujemy.

Jerzy Andrzejczak

   Sekretarz Gryfowa Śląskiego

Drukuj/generuj pdf

Na skróty