28.01.2015
Agnieszka Muszka

Sołeckie wybory

Sołeckie wybory

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym po wyborze organów gminy na nową kadencję w ciągu sześciu miesięcy powinny się odbyć wybory sołtysów i rad sołeckich. Takie wybory w gminie Gryfów Śl. przeprowadzone zostaną 8 lutego br.

Zostały one poprzedzone cyklem zebrań wiejskich. Na nich wybierano sołeckie komisje wyborcze, które przygotują i przeprowadzą przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta te wybory.

– Wybory sołeckie od kilku lat odbywają się podobnie jak wybory krajowe – tłumaczy sekretarz gminy i miasta Jerzy Andrzejczak. – Jest więc komisja wyborcza, która zbiera oświadczenia ze zgodą na kandydowanie, następnie przygotowuje lokal wyborczy, a my ze swej strony dostarczamy niezbędne materiały takie jak spisy wyborców i karty do głosowania.

Lokale wyborcze i godziny są już ustalone, a informacje o szczegółach mieszkańcy z pewnością jeszcze otrzymają.

Włodarze Gryfowa są już zatem po zebraniach wiejskich. W niedzielę, 18 stycznia br., odbyły się spotkania z mieszkańcami Wolbromowa, Rząsin i Ubocza. Natomiast tydzień później – 25 stycznia br. – zebrania wiejskie odbyły się w Młyńsku, Krzewiu Wielkim, Proszówce i w Wieży.

Oprócz zasad wyborów sołeckich przedstawione zostały mieszkańcom także sprawozdania sołtysów z działalności rad sołeckich. Z kolei burmistrz Olgierd Poniźnik zaprezentował budżet gminy na 2015 rok z uwzględnieniem zadań w poszczególnych wsiach.

Źródło: Dwutygodnik Ziemia Lubańska

Drukuj/generuj pdf

Na skróty