27.10.2016
Agnieszka Muszka

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

25 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. W pierwszej części posiedzenia podsumowano konkurs „Ukwiecone Miasto”, następnie zajęto się sytuacją epidemiologiczną gminy oraz oceniono stan realizacji uchwał Rady Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Ukwiecone Miasto

Wyniki konkursu w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła dyrektor ZBGKiM i jednocześnie przewodnicząca komisji konkursowej Małgorzata Uhornicka. Do konkursu zgłoszono 13 posesji w 4 kategoriach. Po przeprowadzonych lustracjach i dokonaniu oceny poszczególnych posesji, komisja postanowiła wyróżnić i uhonorować nagrodami:

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony balkon lub okna”:
III miejsce – pani Irena Włodarek, ul. Rynek 31/2
II miejsce ex aequo panie: Maria Swat, ul. Lwowska 2/4,
Helena Jurek, ul. Lwowska 4/4 i Danuta Kolarska, ul. Lwowska 2/5,
I miejsce – pani Iwona Brodzińska, ul. Akacjowa 2/2

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej”:
III miejsce – pani Elżbieta Raubo, ul. Akacjowa 2/1
II miejsce – pani Łucja Wysopal, ul. Sikorskiego 7a
I miejsce  – państwo Helena i Tadeusz Pakulscy, ul. Wiśniowa 7

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej”:
III miejsce ex aequo:
Polska Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lubańska 49,
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kolejowa 21a.
II miejsce ex aequo:
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Jeleniogórska 20-22-24,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „W Dolinie”, ul. Żeromskiego 16-22,
I miejsce: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lwowska 2-4.

W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo-handlowych”:
Wyróżnienie – państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy, Restauracja-Pizzeria „La Storia”, ul. Wojska Polskiego 27,
III miejsce – pani Maria Sawczak, ul. Wiśniowa 18,
II miejsce – państwo Jolanta i Leszek Kołosionkowie, TU WARTA, ul. Rynek 16,
I miejsce państwo Maria i Józef Wolarowie, Restauracja „Pasja”, ul. Kolejowa 25.

Komisja konkursowa pod wodzą Małgorzaty Uhornickiej pracowała w składzie:
Barbara Baszak (Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego),
Jolanta Kozdęba (inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski),
Magdalena Nowak (podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa).

Komisja zaproponowała, aby w przyszłym roku rozszerzyć formułę konkursu o ogólną dbałość o estetykę posesji, a także formę plebiscytu polegającego na głosowaniu mieszkańców poprzez stronę internetową.

Pod względem epidemiologicznym-bezpiecznie

Kolejnym tematem sesji była sytuacja epidemiologiczna Gminy Gryfów Śląski. Ocenę bezpieczeństwa sanitarnego w gminie Gryfów Śląski w 2015 r. omówił dyrektor Mikołaj Żyłka. Na podstawie obszernej prezentacji omówił on m. in. występowanie chorób zakaźnych w powiecie, zachorowania na boreliozę oraz wirusowe zapalenia wątroby typu A i C. Wg dyrektora Mikołaja Żyłki w powiecie jest bezpiecznie, występują jedynie pojedyncze zachorowania na choroby zakaźne (w 2015 4 przypadki HCV na terenie powiatu). Zanotowano 17 nowych zachorowań na boreliozę w powiecie – co również nie jest tendencją zwyżkową. Wzrost zachorowań odnotowano jedynie w przypadku grypy – w 2011 r. było 4 068 zachorowań a w 2015 – 14 682. Dyrektor PSSE omówił także program szczepień ochronnych w powiecie, który jest realizowany na poziomie 95-98%, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie.

Kolejnym prelegentem w temacie był Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Hołoga, który stwierdził, że w jego ocenie stan bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie gminy Gryfów Śląski jest dobry.

Porządek i czystość w gminie

Ostatnim punktem sesji była Ocena stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Prezentację na ten temat przedstawiła inspektor Krystyna Samborska. Omówiła ona gospodarkę odpadami w gminie, poddając analizie realizację poszczególnych uchwał Rady Miejskiej w tym temacie. Z przygotowanego opracowania wynikało, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty, m.in. gmina Gryfów Śląski osiąga odpowiednie poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Radni po zapoznaniu się z obszernym materiałem przyjęli informację o stanie realizacji uchwał.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty