28.02.2017
Agnieszka Muszka

Sesja nadzwyczajna.

Sesja nadzwyczajna.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI
INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW
że w dniu 3 marca 2017 roku o godz. 10.00
 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
ODBĘDZIE SIĘ 
SESJA  NADZWYCZAJNA 
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. związanych z bieżącą działalnością Gminy Gryfów Śląski.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW  ŚLĄSKI

INFORMUJE  MIESZKAŃCÓW, że w dniu 3 marca 2017 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
ODBĘDZIE SIĘ 
SESJA  NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 

TEMATEM OBRAD BĘDZIE:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. związanych z bieżącą działalnością Gminy Gryfów Śląski.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty