09.12.2022
Paweł Cerkanowicz

Remont świetlicy wiejskiej w Rząsinach

Remont świetlicy wiejskiej w Rząsinach

W ramach tegorocznej edycji konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Gmina Gryfów Śląski pozyskała z budżetu Województwa Dolnośląskiego środki w kwocie 39.990 zł., które zostały przeznaczone na dofinansowanie  prac remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach, koniecznych do przeprowadzenia po pożarze, jaki miał miejsce w tym budynku.

Jednym z celów tego projektu było także wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszej gminy poprzez zaspokojenie ich najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

W wyniku realizacji w/w projektu został wyremontowany i zmodernizowany oraz oddany do użytkowania obiekt świetlicy wiejskiej w Rząsinach, pełniący funkcje społeczno-kulturalne, jako przestrzeń publiczna spotkań o charakterze kulturotwórczym i integrującym lokalną społeczność, zarówno mieszkańców w/w wsi jak i całej gminy Gryfów Śląski.

 

Krzysztof Rozenbajger    

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 

UGiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty