22.05.2014
Agnieszka Muszka

Remont os. 7-Dywizji

Remont os. 7-Dywizji

RUSZYŁ DŁUGO OCZEKIWANY REMONT UL. OS.7-DYWIZJI 

W dniu 16 maja 2014r., rozpoczęto prace związane z realizacją zadania pn: „Przebudowa ul. 7-Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dz. nr 32 dr i 793/1 dr w Gryfowie Śląskim w km 0+000 – 0+600” .

Plac budowy przekazano Wykonawcy, który został wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego tj. Firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski z Mirska. Zakres prac do wykonania w ramach umowy z Wykonawcą to: przebudowa nawierzchni drogi ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym, remont systemu odwodnienia drogi – wymiana istniejącego kolektora kanalizacji k300, budowa wpustów deszczowych, wybudowanie na kolektorze kanalizacji deszczowej separatora substancji ropopochodnych, a także odstojnika wirowego, budowa wjazdów do posesji, przebudowa wlotów istniejącego przepustu, remont rowu odprowadzającego wody deszczowe z remontowanej kanalizacji deszczowej.
Środki na realizację zadania Gmina Gryfów Śląski pozyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Termin realizacji zadania przewidziany jest na 31.07.2014r.

ZA UTRUDNIENIA W RUCHU W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA PRZEPRASZAMY.

Sporządził: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask  

Drukuj/generuj pdf

Na skróty