19.01.2024
Paweł Cerkanowicz

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola publicznego oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Gryfowie Śląskim

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola publicznego  oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Gryfowie Śląskim

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzone w terminach określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia nr  3 /2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 stycznia 2024 r.

Poniżej szczegółowy harmonogram.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski.

– harmonogram przedszkola, czyli zał. nr 1

– harmonogram szkół, czyli zał. nr 2 

Kryteria stosowane w II etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola zawiera poniższa uchwała Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski:

– i tu link do uchwały nr XXXI/161/17

Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas I szkół podstawowych zawiera poniższa uchwała Rady  Miejskiej Gminy Gryfów Śląski:

– i tu link do uchwały nr XXXII/164/17 i uchwały zmieniającej nr XXXIV/172/17.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty