27.01.2014
Agnieszka Muszka

Pytanie do…

Pytanie do…

Leszka Leśko, Burmistrz Olszyny, Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kwisa
Jak wygląda sprawa planowanego schroniska dla zwierząt w naszym regionie?
– 26 listopada ubiegłego roku podpisany został akt notarialny między starostą lubańskim Walerym Czarneckim a przewodniczącym zarządu Związku Gmin Kwisa, czyli mną. Dotyczył on przejęcia na własność obiektu Ośrodka Tresury Psów Służbowych, który funkcjonował wcześniej w obrębie straży granicznej, z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt.

Obecnie mamy już opracowaną kompletną dokumentację i kosztorys robót, które należy przeprowadzić w związku z uruchomieniem schroniska dla zwierząt. Skąd taki pomysł, by Związek Gmin Kwisa stworzył schronisko dla zwierząt? Taka była potrzeba wszystkich samorządów, które do tego przedsięwzięcia przystąpiły. Porozumieliśmy się ze sobą i sądzimy, że ten kierunek jest dobry.

Wszystko zaczęło się dwa lata temu i wtedy też rozpoczęły się nasze starania, by nasz związek, podobnie zresztą jak Związek Gmin Zgorzeleckich, dysponował na terenie jednego z samorządów takim obiektem. Nadarzyła się okazja by wejść w kontakt ze strażą graniczną i przy ogromnej przychylności pana komendanta Artura Wąsowskiego to przedsięwzięcie może być w końcu sfinalizowane. Najpierw został ten teren przekazany staroście lubańskiemu, a następnie w porozumieniu z wojewodą dolnośląskim Związkowi Gmin Kwisa. Problem bezdomności zwierząt dotyczy wszystkich okolicznych miast i gmin. Obowiązkiem każdego samorządu jest to, aby każdy z nich miał podpisana umowę ze schroniskiem dla zwierząt, by te, które nie mają właścicieli mogły być umieszczone w takim obiekcie, mając zagwarantowany byt. I z tą właśnie myślą weszliśmy w posiadanie terenów Ośrodka Tresury Psów Służbowych i stąd też czynimy dalsze starania, aby jak najszybciej uruchomić nasze schronisko.

Dokumentacja, która została wykonana, zakłada dodatkowe nakłady finansowe. Przeznaczone mają one być na adaptację i remonty jeszcze przed uruchomieniem placówki. Mam nadzieję, że w tym pierwszym półroczu 2014 roku te rzeczy zostaną załatwione do końca i od 1 lipca br. schronisko dla zwierząt rozpocznie swoją działalność. Chcemy, aby prowadziła je firma, która ma już doświadczenie w kierowaniu podobnym obiektem i będzie spełniała wszystkie wymogi.

Idea budowy schroniska dla zwierząt sprawiła, że zwiększyła się także liczebność Związku Gmin Kwisa. Dołączyła do niego gmina Warta Bolesławiecka, miasto Bolesławiec, gmina Bolesławiec oraz miasto i gmina Lwówek Śl. Obecnie w skład związku wchodzi więc 14 samorządów, które będą miały prawo oraz możliwość korzystania z przygotowywanego obiektu. Trzeba jednak zaznaczyć, że jedynie miasto Lubań nie podjęło żadnej uchwały, która wskazywała by na to, że ten samorząd chciałby współpracować z nami w sprawie tego schroniska.

Jeśli chodzi o kwestię utrzymania tego całego przedsięwzięcia, to na posiedzeniu Związku Gmin Kwisa podjęliśmy uchwałę, że odpłatność za jednego mieszkańca będzie wynosiła 4 zł rocznie. Te środki powinny wystarczyć na utrzymanie schroniska – na rozliczenie się z tą firmą, która będzie je prowadziła, jak również na zakup energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, poboru wody pitnej oraz utrzymania kotłowni. Jestem po rozmowach w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w tej chwili występujemy właśnie z wnioskiem na dofinansowanie modernizacji tej kotłowni. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że rozmowy przebiegają pomyślnie i wszystko jest na dobrej drodze ku finalizacji tego remontu łącznie z zakupem nowego pieca gazowego. Jest szansa otrzymania dofinansowania na wykonanie instalacji, wentylacji technicznej i rekuperacji, czyli odzysku ciepła. Na to zadanie możemy otrzymać 40 proc. pożyczki długoterminowej oraz 20 proc. dotacji. Aby stworzyć takie pięciogwiazdkowe schronisko, wg wskazówek powiatowego lekarza weterynarii, należałoby zainwestować jeszcze ok. 800 tys. zł, ale wg naszych wyliczeń kwota ta nie powinna przekroczyć 300 tys. zł. Będziemy zatem szli w tym kierunku, aby jak najszybciej przeprowadzić te wszystkie remonty i adaptacje, aby schronisko dla zwierząt mogło ruszyć.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty