05.01.2024
Paweł Cerkanowicz

Przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego” – koncepcja SMART VILLAGE (SV)

Przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego” – koncepcja SMART VILLAGE (SV)

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięcia preferowane jest: Aktywna społeczność „Partnerstwa Izerskiego” – koncepcja SMART VILLAGE (SV)

Termin naboru wniosków: 22.01.2024-05.02.2024r. w godz. 9:00-13:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15,59-850 Świeradów-Zdrój, tel. 757813163, 603087205, e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Link do ogłoszenia:

https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/ogloszenie-1-2024-g/

Drukuj/generuj pdf

Na skróty