30.06.2022
Paweł Cerkanowicz

Przebudowa drogi w Rząsinach

Przebudowa drogi w Rząsinach

Dnia 29 czerwca br. dokonano odbioru prac polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik z Gryfowa Śląskiego. Przebudowa drogi obramowana poboczem z kruszywa łamanego a nawierzchnia wykonana z mieszkanki mineralno-asfaltowej, długość odcinka 990 mb całkowity koszt zadania wyniósł 824 015,13 zł. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W odbiorze uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Pani Grażyna Adamuszek, Radny Rady Miejskiej gminy Gryfów Śląski Pan Wojciech Pawluk, przedstawiciel Wykonawcy Pan Józef Michalik, Sołtys Rząsin Pani Joanna Miłan wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy i Miasta Gryfowa Śląskiego Burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem wraz ze Skarbnikiem Gminy Markiem Kurcem.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty