15.07.2019
Paweł Cerkanowicz

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie

Prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie są na półmetku. W chwili obecnej trwają prace polegające na stabilizacji podbudowy cementem oraz odwodnieniu. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostaną poprzez wykonanie przepustów pod zjazdami wraz ze ścianami czołowymi oraz umocnienie rowu płytą MEBA. W najbliższym czasie będą wykonywane prace bitumiczne. Nawierzchnia wraz
z podbudową na odcinku 0,914 km. Zostaną utwardzone pobocza i wykonane zjazdy bitumiczne oraz w ramach bezpieczeństwa ustawione nowe znaki pionowe.

Łączna kwota przedmiotowego zadania wynosi: 519 958, 52 zł w tym:

  • Fundusz Ochrony Gruntów rolnych w wysokości: 210 000,00 zł.
  • Środki z budżetu Gminy Gryfów Śląski: 309 958,52 zł

Sporządził: Młodszy referent ds. drogownictwa Justyna Wojciechowska   

Drukuj/generuj pdf

Na skróty