04.10.2017
Agnieszka Muszka

Projekt Mamo Pracuj

Projekt Mamo Pracuj

Projekt „Mamo pracuj Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. 
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.
Jakie warunki musisz spełniać?
* status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka
* dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
* chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej
Jak zgłosić się do projektu?
* odwiedź stronę   www.mamopracuj.info, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij do nas pod wskazany adres
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 października!

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.
Jakie warunki musisz spełniać?
* status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka* dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat* chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej
Jak zgłosić się do projektu?
* odwiedź stronę   www.mamopracuj.info, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij i odeślij do nas pod wskazany adres
Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11 października!

Drukuj/generuj pdf

Na skróty