26.10.2016
Agnieszka Muszka

Projekt dotyczący samozatrudnienia

Projekt dotyczący samozatrudnienia

Centrum Doskonalenia Kadr realizuje projekt „Start w przedsiębiorczość  – wsparcie
samozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie
dolnośląskim”. 

Centrum Doskonalenia Kadr realizuje projekt „Start w przedsiębiorczość  – wsparciesamozatrudnienia osób defaworyzowanych na rynku pracy w województwie dolnośląskim”. 


Drukuj/generuj pdf

Na skróty