17.09.2014
Agnieszka Muszka

Prepełka-Kresowe Święto Plonów

Prepełka-Kresowe Święto Plonów

Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony, owoc  pełen wysiłku całorocznej pracy na roli, są oddaniem szacunku trudowi rolników i życzeniem im przede wszystkim plonów z nawiązką w następnym roku.

Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy. Symbolem przewodnim tegorocznego święta była „Perepełka”, zwana tak na Kresach Wschodnich ostatnia, symboliczna kępa zboża. Dawniej kończąc żniwa pozostawiano na polu nieskoszony kawałek zboża i robiono ozdobny snopek przystrajany kwiatem i wstążeczkami, a pod nim kładziono chleb by zapewnić urodzaj w roku następnym. Ścinany był on uroczyście przez najlepszego kośnika, po czym wręczany był najlepszym żniwiarkom do uplecenia wieńca.

W bieżącym roku gospodarzami Święta Plonów było sołectwo Rząsiny, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny, społeczność Szkoły Podstawowej, Koło Gospodyń Wiejskich, harcerze, Klub Seniora, Ochotnicza Straż Pożarna, mieszkańcy. Po prostu ogrom życzliwych, cudownych ludzi, którzy z zapałem włączyli się do organizacji święta i pięknego udekorowania całej wsi.

14 września niedzielne uroczystości dożynkowe, staropolskim obyczajem rozpoczął barwny korowód, który przemaszerował spod świetlicy wiejskiej do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach, gdzie w podziękowaniu za Błogosławieństwo Boże, które towarzyszyło rolnikom w ich ciężkiej pracy, rozpoczęła się Msza Święta.

Po zakończeniu Mszy i przejściu gości dożynkowych na boisko przy Szkole Podstawowej rozpoczęło się otwarcie uroczystości oraz tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Dożynki otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Pan Olgierd Poniźnik wraz z Sołtysem Wsi Rząsiny – Stanisławem Czajewiczem. Po tym nastąpiło symboliczne otwarcie, kiedy to Burmistrz ściął sierpem „perepełkę”, Przewodniczący Rady Miejskiej wymłócił cepem powstały snop, a żniwiarki związały powrósłem władze domagając się wykupu.  Na ręce gospodarza gminy – Burmistrza Olgierda Poniźnika oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gryfów Śląski – Roberta Skrzypka, bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki oraz tort symbolizujący słodkie i dostatnie życie złożyli starostowie Dożynek – Pani  Danuta Cierlik i Pan Andrzej Midek.

W części oficjalnej zostały również wręczone odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymali Jerzy Guzy z Wieży, Stanisław Hercuń z Rząsin, Marzena Herdzik z Ubocza, Ludwik Kubasiewicz z Ubocza, Małgorzata Makuchowska z Wieży, Maria Siatkowska z Ubocza, Janina Sokołowska z Młyńska, Maria Sosnowska z Młyńska. W tym roku przyznano również jedno odznaczenie „Zasłużony dla kultury”, które otrzymała Pani Feliksa Cierlik z Rząsin. Ponadto listy gratulacyjne otrzymały Panie: Dorota Proracka, Małgorzata Makuchowska oraz Teresa Polesiak.

Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia gości zaproszonych, w tym Poseł na Sejm Zofii Czernow, Senatora Jana Michalskiego, Starosty Lwóweckiego Józefa Stanisława Mrówki oraz Burmistrza Bischofswerdy Andreasa Erlera.

W części artystycznej zaprezentowała się bardzo liczna grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach w przedstawieniu pod tytułem „Dożynkowy wieniec” w reżyserii Małgorzaty Zapartej.  Na ludowo, kresowo i z przytupem wystąpiły zespoły folklorystyczne „Gryfowianie”, „Rząsinianki” oraz „Sołtysowe Gryfinki”. Bardzo liczną grupę widzów zebrał podczas swojego rewelacyjnego występu zespół śpiewaczy „Perfectum” z Jeleniej Góry.

Jeszcze więcej działo się jednak tuż obok  sceny, gdzie dobrej zabawy dostarczył turniej sołectw o Puchar Burmistrza. W tym roku do rywalizacji dołączyła grupa o tajemniczej nazwie DDK, czyli drużyna dyrektorsko-kierownicza. Konkurencje takie jak rzut gumofilcem na odległość, rysowanie starościny z zamkniętymi oczami, slalom ogrodnika, czy śpiewanie na wiejską nutę dostarczyło wiele emocji, ale i świetnej zabawy. Turniej wygrało sołectwo Wolbromów, któremu serdecznie gratulujemy wygranej! Drugie miejsce wywalczyły Rząsiny, trzecie miejsce przypadło sołectwu Proszówka. Zaraz za podium uplasowała się drużyna dyrektorsko-kierownicza.

Gwiazdą wieczoru Dożynek w Rząsinach był zespół Ethnoholic, a całość zakończyliśmy zabawą ludową. Imprezą towarzyszącą uroczystościom głównym był Piknik Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez Stowarzyszenie PEGAZ.

Składamy gorące podziękowania całej społeczności sołectwa Rząsiny za tak wspaniałą, sprawną i życzliwą współpracę. Za pomoc przy organizacji dziękujemy również: firmie STOLBRAT, Radom Sołeckim Ubocza, Wieży, Proszówki za udostępnienie namiotów, Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za udostępnienie ławek dla publiczności, OSP Rząsiny, Straży Miejskiej, Policji.

                                                                                              Anna Domino

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa DolnośląskiegoDrukuj/generuj pdf

Na skróty