05.11.2016
Agnieszka Muszka

Prace konserwatorskie w dawnej Willi Fabrykanta z 1888r.

Prace konserwatorskie w dawnej Willi Fabrykanta z 1888r.

W marcu 2016 r., dla Gminy Gryfów Śląski, uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznana została dotacja w wysokości 50 000,00 zł., natomiast w czerwcu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zarezerwowaniu w tegorocznym budżecie kwoty w wysokości 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ DEKORACJI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ W WILLI FABRYKANTA z 1888 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM”. 

W wyniku konkursu wyłoniono wykonawcę „ Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska”.
Zakres zadania to prace przy konserwacji technicznej i estetycznej związane z ratowaniem bezcennych neomanierystycznych malowideł ściennych o tematyce mitologiczno  ¬alegorycznej z lat 90 XIX w. zdobiących wnętrze klatki schodowej dawnej Willi Fabrykanta, w której w chwili obecnej znajduje się Przedszkole Publiczne.
Termin ukończenia prac konserwatorskich upływa 30 listopada br.
 Malowidła ścienne są autorstwa wybitnego malarz Josepha Langera, który urodził się 25 marca 1865 roku w Ziębicach, a następnie uczył się w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosł Artystycznego we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku Joseph Langer najbardziej zasłynął jako konserwator sztuki. Konserwował dekoracje malarskie w Kościele Pokoju w Świdnicy oraz Aulę Leopoldińską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabezpieczał i wzmacniał również freski w bibliotece Cystersów w Lubiążu. Prace restauratorskie są kolejnym etapem renowacji zabytkowego obiektu z 1888 r. i mają na celu udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zwiedzanie zespołu rezydencjonalnego jaki tworzy dawna Willa Fabrykanta.

W wyniku konkursu wyłoniono wykonawcę „ Konserwacja zabytków Sabina Szkodlarska”. Zakres zadania to prace przy konserwacji technicznej i estetycznej związane z ratowaniem bezcennych neomanierystycznych malowideł ściennych o tematyce mitologiczno  – alegorycznej z lat 90 XIX w. zdobiących wnętrze klatki schodowej dawnej Willi Fabrykanta, w której w chwili obecnej znajduje się Przedszkole Publiczne.Termin ukończenia prac konserwatorskich upływa 30 listopada br.
Malowidła ścienne są autorstwa wybitnego malarz Josepha Langera, który urodził się 25 marca 1865 roku w Ziębicach, a następnie uczył się w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosł Artystycznego we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku Joseph Langer najbardziej zasłynął jako konserwator sztuki. Konserwował dekoracje malarskie w Kościele Pokoju w Świdnicy oraz Aulę Leopoldińską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabezpieczał i wzmacniał również freski w bibliotece Cystersów w Lubiążu. Prace restauratorskie są kolejnym etapem renowacji zabytkowego obiektu z 1888 r. i mają na celu udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zwiedzanie zespołu rezydencjonalnego jaki tworzy dawna Willa Fabrykanta.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty