09.04.2019
Agnieszka Muszka

POSTANOWIENIE NR 54/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II

POSTANOWIENIE NR 54/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II

w sprawie podziału Gminy i Miasta Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


TREŚĆ POSTANOWIENIA


Drukuj/generuj pdf

Na skróty