14.10.2016
Agnieszka Muszka

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

Rada  Miejska  Gminy  Gryfów  Śląski, informuje  mieszkańców, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 9:00
w  Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie  Śląskim pok. Nr 17, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Sfery  Budżetowej oraz Komisji  Rewizyjnej natomiast o godz. 13:00 posiedzenie
Komisji  Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  
Tematem posiedzeń będzie :
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski, informuje mieszkańców, że w dniu 19 października 2016 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. Nr 17,odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej, natomiast o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematem posiedzeń będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał

2. Sprawy różne


Drukuj/generuj pdf

Na skróty