11.05.2016
Agnieszka Muszka

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki

Gmina Gryfów Śląski wprowadziła procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców zużytych igieł i strzykawek. System ten skierowany jest do mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia muszą sami wykonywać zastrzyki w warunkach domowych i ma na celu zapewnienie bezpiecznego pozbywania się zużytych igieł i strzykawek.

W tym celu udostępniono nieodpłatnie pojemniki na zużyte igły i strzykawki. Pojemniki te znajdują się we wszystkich aptekach na terenie naszego miasta. Można je również pozyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski przy ul. Rynek 1 (pok. nr 3 – parter).

Pojemniki dostępne są w dwóch rodzajach, tj.

  • mały osobisty pojemnik
  • duży pojemnik o pojemności 1,5 litra

W załączeniu ulotka dotycząca postępowania ze zużytymi igłami i strzykawkami.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty