23.07.2020
Paweł Cerkanowicz

Podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski i norweskim Partnerem – NORSKOG

Podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski  i  norweskim Partnerem – NORSKOG

Postępujące od połowy XX wieku zmiany klimatu stanowią coraz większe zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju zarówno dzisiejszych, jak i przyszłych pokoleń.

Na powyższe problemy odpowiada m.in. Program Operacyjny pn.:  „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowany ze środków tzw. Funduszy  Norweskich.

Przy aplikowaniu do w/w funduszy, bardzo ważnym elementem jest partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy. Wszystkie projekty partnerskie są premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Mając powyższe na uwadze, władze Gminy Gryfów Śląski nawiązały kontakt z kilkoma podmiotami z Norwegii proponując im partnerstwo przy realizacji określonych projektów w obszarze łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

W rezultacie powyższy działań doszło do podjęcia współpracy i podpisania listów intencyjnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a podmiotem z Norwegii: NORSKOG –  organizacją członkowską właścicieli lasów – Norweską Grupą Leśną (NGL), reprezentującą ponad 1,2 miliona hektarów lasów w tym skandynawskim kraju.

Celem współpracy pomiędzy stronami  jest przygotowanie i realizacja odpowiednich projektów w obszarze ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

W/w partnerstwo zakłada, że NORSKOG wraz z Norweską Grupą Leśna (NGL), współpracować będzie z Gminą Gryfów Śląski w szczególności w zakresie edukacji w obszarze zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, zagospodarowania terenu oraz odpowiedzialnej gospodarki leśnej, co jest tematem jak najbardziej ważnym i aktualnym w dzisiejszych czasach. Podmiot norweski świadczyć będzie pomoc w przygotowaniu edukacyjnych materiałów dotyczących korzyści, jakich przysparzają drzewa i lasy w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, w którym to obszarze NORSKOG i NGL posiada bogate doświadczenie.

Podpisanie i wymiana listów intencyjnych miała miejsce 21.07.2020 r., w gryfowskim ratuszu, z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Pana Olgierda Poniźnika i Przedstawiciela NORSKOG – Pana Rafała Chudego, który odwiedził nasz region wraz z  małżonką – Panią Karoliną. Wizyta Gości z Norwegii była okazją nie tylko do wzajemnego poznania się, ale także do zaprezentowania walorów Gryfowa Śląskiego i jego okolic. Głównym punktem zwiedzania był jednak gryfowski Park Miejski, którego rewitalizacja będzie priorytetowym zadaniem i przedmiotem przyszłych projektów partnerskich z NORSKOG zgłaszanych przez Gminę Gryfów Śląski do dofinansowania z Funduszy Norweskich.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty