22.01.2010
Agnieszka Muszka

Pod kontrolą

Pod kontrolą

Pod koniec 2009 roku rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania obejmującego rekultywację wysypiska odpadów w Wieży. Władze gminy mają nadzieję, że przedsięwzięcie to zakończy udrękę mieszkańców wsi.

Wysypisko odpadów komunalnych w Wieży było użytkowane do 2005 roku. Z chwilą wybudowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu, w którym gmina Gryfów jest udziałowcem, wspomniane wysypisko zostało zamknięte i zgodnie z decyzja Inspektoratu Ochrony Środowiska powinno być zrekultywowane do roku 2010.

 

Poprzedni rok był ostatnim, w którym należało przygotować się od strony dokumentacyjnej i przetargowej do tego przedsięwzięcia – mówi burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. – Został ogłoszony taki przetarg, do którego zgłosiły się cztery firmy. Ostatecznie komisja przetargowa wyłoniła firmę Fol-Eko ze Świdnicy za kwotę 695.62,14 zł brutto.
30 grudnia gmina podpisała umowę na realizację tego zadania. Dokumentacja przewiduje odgazowanie wysypiska, następnie ukształtowanie bryły poprzez nasypanie 25-centymetrowej gliniastej warstwy przepuszczalnej i 50-centymetrowej warstwy humusu. Władze Gryfowa mają nadzieję, że z realizacją tego przedsięwzięcia zdążą do połowy tego roku. Na jego realizację gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85 proc. kosztów całej inwestycji.

 

Podczas zebrania wiejskiego w Wieży mieszkańcy prosili, żeby uformować bryłę tego wysypiska tak, aby nie wykraczała poza obręb działki, ponieważ gdy było ono jeszcze użytkowane, poszerzało się nieco w kierunku drogi polnej jak i łąk.

 

Myślę, że wraz z zakończeniem procesu rekultywacji zakończy się także udręka mieszkańców Wieży związana z nawiewaniem odpadów z nieczynnego wysypiska na okoliczne łąki – mówi burmistrz Poniźnik. – Mam także nadzieję, że skończy się też podrzucanie nieczystości, co jest zjawiskiem dość nagminnym.

 

Ziemia Lubańska Nr 2(385) * 20.01-3.02.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty