12.06.2019
Paweł Cerkanowicz

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

PLANOWANE  POSIEDZENIA

RADY  MIEJSKIEJ  GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

W MIESIĄCU  CZERWCU  2019 r.

19 czerwca 2019r. ( środa )

godz. 14.30 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego                        

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2018
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Sprawy różne

24 czerwca 2019r. ( poniedziałek  )  

godz. 9.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej  

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2018
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Sprawy różne

godz. 14.00 – posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2018
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał
 3. Sprawy różne

25 czerwca 2019r. ( wtorek  )

godz. 9.00 – Sesja Absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski   

 1. Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2018 rok

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Drukuj/generuj pdf

Na skróty