12.04.2019
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

Planowane posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

PLANOWANE  POSIEDZENIA 
RADY  MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
W MIESIĄCU  KWIETNIU   2019 r. 
________________________________________________________________
15 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek ) 
godz. 15.30 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne
16 kwietnia 2019r. ( wtorek ) 
godz. 8.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy różne
godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 
2.   Sprawy różne 
26 kwietnia 2019r. ( piątek ) 
godz. 9.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
Temat – Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej  na terenie Gminy Gryfów Śląski  

PLANOWANE  POSIEDZENIA RADY  MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
W MIESIĄCU  KWIETNIU   2019 r. 

15 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek ) 

godz. 15.30 – posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego
1. Zaopiniowanie projektów uchwał

2. Sprawy różne

16 kwietnia 2019r. ( wtorek ) 
godz. 8.00 – wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał

 2. Sprawy różne

godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochr. Środowiska
1. Zaopiniowanie projektów uchwał 2.   Sprawy różne 

26 kwietnia 2019r. ( piątek ) 
godz. 9.00 – Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
Temat – Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gryfów Śląski  


Drukuj/generuj pdf

Na skróty