12.02.2016
Agnieszka Muszka

Planowane posiedzenia

Planowane posiedzenia

PLANOWANE POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W MIESIĄCU LUTYM 2016 r.

17 lutego 2016r. ( środa ) godz. 13.00 – sala posiedzeń UGiM w Gryfowie Śl.
Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Temat:
1. Funkcjonowanie świetlic na terenie sołectw Gminy Gryfów Śląski
2. Zaopiniowanie projektów

18 lutego 2016 r. ( czwartek ) godz. 10.00 – sala posiedzeń UGiM w Gryfowie Śl.
Wspólne posiedzenie Komisji Sfery Budżetowej i Komisji Rewizyjnej
Temat:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał
2. Sprawy różne

23 lutego 2016 r. ( wtorek ) godz. 8.30 – sala posiedzeń UGiM w Gryfowie Śl.
Komisja Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego
Temat:
1. Informacja na temat rozwoju turystyki na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski w 2016 roku
2. Zaopiniowanie projektów uchwał
3. Sprawy różne

26 lutego 2016r. ( piątek ) godz. 10.00 – sala posiedzeń UGiM w Gryfowie Śl.
Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Temat:
Ocena Działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl. – kalendarz imprez, formy finansowania, nowe formy dotyczące działalności ośrodka

Drukuj/generuj pdf

Na skróty